Administratorem Twoich danych osobowych jest:
STOWARZYSZENIE KIEROWCÓW TAKSÓWEK OSOBOWYCH "SUPER RADIO TAXI" W PRZEMYŚLU
ul. Generała Władysława Sikorskiego 13
37-700 Przemyśl

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail: supertaxi@o2.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
rejestracji/logowania do aplikacji,
realizacji usługi przewozu,
rozpatrzenia reklamacji,
optymalizacji obsługi przyszłych przejazdów.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędna w celu realizacji usługi.
W celu realizacji usługi podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: przewoźnikom realizującym usługę przewozu, dostawcom usług IT, biurom rachunkowo-księgowym oraz innym podmiotom biorącym udział w wykonaniu usługi.
Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa lub niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Przysługują Tobie następujące prawa:
- prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
- prawo uzyskania kopii danych,
- prawo do sprostowania,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
- prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,
- prawo cofnięcia zgody,
- prawo do skargi do organu nadzorczego.